Privacyverklaring ZET EEN STAP!

Via deze site worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. ZET EEN STAP! acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

ZET EEN STAP! zelf is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 05-03-2015

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van ons contact-, bestel- of downloadformulier laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de gegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven en uitsluitend om uw vragen te beantwoorden of u te benaderen om inzicht te krijgen in het gebruik van de methode of voor een vrijwillige evaluatie van het spel.

Contactformulier en nieuwsbrief

Als u een formulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij verzamelen uw:
– Naam
– E-mailadres
Wij kunnen contact met u opnemen voor evaluatie doeleinden:
– per mail
Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.
Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we echter geen individuele gegevens kunnen inzien.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail