Movisie nieuws: Nieuw vragenspel brengt wijkbewoners in beweging

Afgelopen week kwam Movisie met een uitgebreid artikel over ZET EEN STAP in de relatiekrant Movisies en op de website:
(Dit is de link naar het originele artikel.)

Nieuw vragenspel brengt wijkbewoners in beweging

nieuwsbericht – 10 juli 2015

Transities, transformatie en bezuinigingen: er komt veel op sociale professionals en wijkbewoners af. Het moet anders, maar hoe? In Utrecht werd ‘Zet een Stap’ ontwikkeld. Een bordspel dat wijkbewoners helpt hun eigen wens concreet te maken én te realiseren.

Waarom dit spel?

Astrid van den Broek, destijds wijkgezondheidswerker bij de gemeente Utrecht en projectleider van ‘Zet een Stap’: ‘Bewoners in kwetsbare wijken weten niet automatisch hoe zij aan de slag kunnen met een eigen vraag of wens. Tegelijkertijd verwachten we veel meer van de eigen kracht van mensen. Dit spel laat mensen op eenvoudige manier hun eigen kracht ervaren.’

Wat is ‘Zet een Stap’?

‘Het is een methodiek waarbij je in vier bijeenkomsten een groepje van vier tot vijf personen begeleidt bij het bewerkstelligen van een positieve verandering in hun leven. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk gaan doen, oude contacten weer oppakken of een cursus volgen. In korte tijd krijgen deelnemers de mogelijkheid om op een eenvoudige en veilige manier stappen te zetten. ‘Zet een Stap’ laat bewoners ervaren dat zij vanuit hun eigen kracht en met steun van elkaar een wens of doel kunnen bereiken.’

Hoe werkt het spel?

‘Het spel begint met de vraag een associatiekaart te kiezen uit een set van veertig kaarten (stap 1). In de volgende stappen verwoordt de deelnemer zijn eigen wens in de groep (stap 2) en de weg daarheen (stap 3). In stap 4 helpen de groepsleden elkaar door elkaar complimenten en tips te geven. De groep eindigt met de vraag ‘Wat ga je hier morgen mee doen?’. Het is de bedoeling dat de groep verschillende keren bij elkaar komt over een periode van twee tot drie maanden om hetzelfde spel te doorlopen.’

Voor wie?

De doelgroep zijn wijkbewoners met een sluimerende wens. Mensen die enigszins gemotiveerd zijn om stappen te ondernemen om de wens te vervullen. Hiervoor is een bepaalde mate van bewustzijn en reflectie bij de deelnemers nodig.

Kunnen buurtbewoners het spel zelf spelen?

‘De ‘spelleiding’ ligt in eerste instantie bij een hiervoor opgeleide wijkprofessional. Aansluitend kunnen gemotiveerde oud-deelnemers ook een scholing volgen tot spelleider om deze methodiek met een nieuwe groep deelnemers uit te voeren.’

Werkt het?

‘De methodiek is op kleine schaal getest bij bewoners in de Utrechtse wijk Overvecht. Inmiddels hebben er diverse acties plaatsgevonden om ‘Zet een Stap’ verder uit te rollen. Het blijkt eenvoudig toepasbaar bij uiteenlopende groepen deelnemers. Zo raakten mensen bij een inloopgroep van ouders van basisschoolleerlingen gemotiveerd om samen op vaste tijdstippen te gaan wandelen. En heeft een groep wijkprofessionals ‘Zet een Stap’ intern gebruikt bij het oplossen van een werkuitdaging. We hebben het spel ook gebruikt bij een groep asielzoekers voor terugkeer naar hun eigen land bij uitzetting.’

Meer weten?

Zie de website zeteenstap.nl. het spel is hier te bestellen voor € 29,99 excl. verzendkosten.

Zet een Stap is ontwikkeld door de Utrechtse organisaties: GG&GD Wijkgezondheidswerk, Vrijwilligerscentrale, Wijk & Co, Harten voor Sport, Overvecht Gezond! en Movisie, in opdracht van de gemeente Utrecht.

Partners

Behalve de welzijnsorganisaties Wijk&Co, werken Me’kaar en Doenja Dienstverlening ook met de Zet een Stap methode. Zij gebruiken het met groepen bewoners om samen wensen van wijkbewoners te bespreken en op te pakken.